SIC


NAUJIENOS2019-09-14
Socialinės integracijos centras apdovanotas kaip geriausias socialinis partneris Šiaulių regione

Socialinės integracijos centro direktorė ir atstovės dalyvavo Užimtumo tarnybos organizuotoje konferencijoje „Socialinės partnerystės vaidmuo užimtumui didinti“. Šiais metais Užimtumo tarnyba mini darbo biržų sistemos sukūrimo 100-metį ir vienerius Užimtumo tarnybos veiklos metus.

PLAČIAU

2019-02-05
Mokymai „Socialinių įgūdžių ugdymas“ Šiaulių „Ringuvos“ specialiojoje mokykloje

Ugdymo ir socialinės integracijos garantijos sudaro sąlygas atskleisti ir plėtoti vaikų ir suaugusių asmenų potencialą, turi svarbų vaidmenį asmens intelektinių, socialinių gebėjimų raidai. Tačiau net ir įstatymiškai įteisintomis integracijos sąlygomis kai kurios negalių turinčių asmenų grupės patiria tam tikrų socializacijos problemų, susijusių tiek su nepalankiomis visuomenės nuostatomis, negalės stereotipais, tiek ir su elgsenos ypatumais...

PLAČIAU
2019-01-22
Socialinių įgūdžių ugdymas Šiaulių „Ringuvos“ specialiojoje mokykloje

Socialiniai įgūdžiai, kaip visaverčio socialinio gyvenimo prielaida, būtini siekiant asmens autonomiškumo, gebėjimo prisitaikyti prie socialinių situacijų, išreikšti save ir suprasti kitus. Tai harmoningo buvimo socialinėje grupėje sąlyga, galimybė individui efektyviai veikti socialinėje aplinkoje, sėkmingos socializacijos prielaida...

PLAČIAU
2018-08-23
Grupiniai socialinių įgūdžių užsiėmimai Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centre

Įgyvendinant Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „Gebėjimų asimetrija“ Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centre rugpjūčio mėnesį grupinius socialinių įgūdžių užsiėmimus veda Socialinės integracijos centro karjeros konsultantės dr. Aistė Batūraitė ir dr. Margarita Jurevičienė. Socialiniai įgūdžiai, kaip visaverčio socialinio gyvenimo prielaida, būtini, siekiant asmens autonomiškumo, gebėjimo prisitaikyti prie socialinių situacijų; išreikšti save, suprasti kitus; bendrauti, išvengiant konfliktų, palaikant gerus komunikacinius ryšius. Turimi socialiniai įgūdžiai – tai harmoningo buvimo socialinėje grupėje sąlyga, galimybė individui efektyviai veikti socialinėje aplinkoje, sėkmingos socializacijos prielaida. Būtent socialiniai įgūdžiai tarpusavio sąveikose formuoja žmogaus sąmonės pagrindą, jie yra tarsi jungtis tarp individo ir jo aplinkos ir leidžia asmenybei funkcionuoti kaip bendruomenės daliai. Vaiko/paauglio ateities perspektyvoje įgyti socialiniai įgūdžiai, tarsi darbinės veiklos pamatas, kuris gali būti laikomas profesinės sėkmės pranašu...

PLAČIAU
2018-08-14
Mokymai Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centre

Įgyvendinant Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „Gebėjimų asimetrija“ Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centre liepos, rugpjūčio mėnesiais individualias konsultacijas teikia ir grupinius užsiėmimus veda Socialinės integracijos centro karjeros konsultantės dr. Margarita Jurevičienė ir dr. Aistė Batūraitė. Užsiėmimuose dalyvauja dvylika 14 – 18 metų amžiaus vaikų. Pokalbių metu siekiama įgalinti jaunuolius siekti asmeninio ir profesinio tobulėjimo, aktyviai įsitraukti į kitas projekto veiklas (kompiuterinio raštingumo, matematinių ir technologinių, iniciatyvumo ir verslumo bei kt. gebėjimų ugdymą), dalyvauti darbo paieškose. Susitikimų metu analizuojami individualūs vaikų poreikiai, motyvai ir įsitikinimai, turintys įtakos mokymosi ir darbo motyvacijai. Vaikai atlieka individualias užduotis, padedančias stiprinti pasitikėjimą savimi, ugdančias kritinį mąstymą bei gebėjimą spręsti gyvenimiškas problemas.

PLAČIAU


2017-11-02  

Skelbiame Bendruomeninių šeimos namų lapkričio mėnesio nemokamų konsultacijų grafiką. Į norimas konsultacijas prašome registruotis iš anksto mob.tel. +370 684 45059 arba el.p.BSNsiauliur@gmail.com. Konsultacijos vyksta adresu J. Basanavičiaus g. 11, Kuršėnai. Konsultacijose gali dalyvauti visi Šiaulių rajono gyventojai.

Lapkričio 3 d. Individualios psichologo konsultacijos
Lapkričio 10 d. Individualios psichologo konsultacijos
Lapkričio 14 d. Teisininko konsultacijos
Lapkričio 17 d. Individualios psichologo konsultacijos
Lapkričio 24 d. Individualios psichologo konsultacijos
Lapkričio 28 d. Teisininko konsultacijos
2017-10-13  

Informuojame, kad Bendruomeniniuose šeimos namuose (J. Basanavičiaus g. 11, Kuršėnai), spalio 17 dieną vyks nemokamos indvidualios teisininko konsultacijos. Konsultacijose gali dalyvauti visi Šiaulių rajono gyventojai. Į teisininko konsultacijas prašome registruotis el. p. BSNsiauliur@gmail.com arba mob.tel. +370 684 45059.2017-09-27  

Mokymai jaunimui ,,Renkuosi sąmoningai“ užbaigė prevencinio projekto, prasidėjusio 2016 metais rugsėjo mėnesį, veiklas. Paskutinieji mokymai su lektore, karjeros konsultante Diana Armaliene, sukvietė didelį būrį Šiaulių Stasio Šalkauskio mokinių. Mokiniai aktyviai diskutavo apie gyvenime iškylančius iššūkius, pasirinkimo galimybes, analizavo gyvenimiškas situacijas, kurios iššaukia tiek teigiamų, tiek neigiamų gyvenimo pokyčių.

Visus metus aktyviai vykdytų prevencinio projekto ,,Saugus uostas“ veikomis buvo siekiama formuoti jaunimo sveikos asmenybės vystymosi vertybes įtraukiant jų tėvus, ugdymo įstaigas ir kitus bendruomenės narius. Projekto metu mokymuose, diskusijose, paskaitose dalyvavę jaunuoliai, jų tėvai bei mokytojai identifikavo savo stiprybes ir kliūtis asmenybėje, formuojančias naują požiūrį į sveiką gyvenseną, stiprino sąmoningumą alkoholio vartojimo prevencijos srityje, ugdė savo teigiamų emocijų raišką sprendžiant vidinius konfliktus.2017-08-02  

Rugpjūčio 1 d. Bendruomeninių šeimos namų patalpose (J. Basanavičiaus g. 11, Kuršėnai) vyko psichologinė paskaita "Ką keisti savyje, kad būtum sveikas, laimingas ir turtingas?". Paskaitą vedė gerai žinoma ir žmonių mylima psichologė Virginija Servutienė. Kol mamytės dalyvavo paskaitoje, vaikus prižiūrėjo vaikų priežiūros užimtumo specialistė Daiva Jonaitienė.
2017-07-17  

Liepos mėnėsį Jaunuoliai esantys Šiaulių apygardos probacijos tarnybos priežiūroje dalyvavo projekte ,,Sėkmės motyvacija", kurį įgyvendino VšĮ Nacionalinė regionų plėtros agentūra kartu su partneriais: Socialinės integracijos centru ir Šiaulių apygardo probacijos tarnyba. Projekto tikslas - nepilnamečių savimotyvacijos stiprinimas per aktyvų komandinį sportą mokymą(si), siekiant efektyvių pokyčių asmenybės tobulėjimo ir pozityvių santykių kūrimo šeimoje.Projekto metu jaunuoliai dalyvavo mokymuose ,,Asmeninio išskirtinumo priėmimas. Sėkmės motyvacija“, kuriuose kartu su lektore mokėsi atpažinti savo stiprybes, geriau suvokti kitų poreikius. Mokymuose analizuojama atsakomybės, dėmesio sukoncentravimo, emocijų valdymo problematika. Praktinės užduotys padėjo suvokti tiesiausią kelią į sėkmę realizuojant savo išskirtinius gebėjimus žinias ir įgūdžius. Mokymų metu įgytas žinias jaunuoliai pritaikė išbandydami aktyvias komandinio sporto šakas: skvošą, stalo tenisą, padėlį, tinklinį. Visos šios šakos stiprino jaunuolių bendradarbiavimo įgūdžius, supratingumą bei ištvermę.

Vainikuojant šio projekto įgyvendinimą „Apolo“ boulinge vyko šeimų varžybos „Sportuokime kartu“, kurių tikslas – stiprinti nepilnamečių ir jų šeimos narių pozityvų emocinį ryšį, asmeninę raišką ir pokyčius tarpusavio santykiuose.

Projekto ,,Sėkmės motyvacija“ veiklomis sukurta motyvuojanti, pozityvi aplinka, kuri skatino jaunuolius ir jų šeimas tobulėti, tarpusavyje bendradarbiauti ir rezultatų siekti drauge. Tai projektas, kuriame suprantame, kad savo energiją galime nukreipti į turiningą veiklą, kuri leidžia asmenybei tobulėti ir pasiekti aukštumų.2017-07-13  

Šiandien vyko turiningas šeimos laisvalaikis su vaikais, kurį organizavo Šiaulių rajono neįgaliųjų draugijos Kuršėnų sporto klubas "Atgaiva" ir Šiaulių rajono bendruomeniniai šeimos namai. Vaikai ir suaugusieji dalyvavo šaškių turnyre, mėtė į taikinį strėlytes, dalyvavo piešinių konkurse. Jiems medalius ir prizus įteikė Bendruomeninių šeimos namų koordinatorė Sandra Gedvilaitė ir Bendruomeninių šeimos namų vaikų priežiūros užimtumo specialistė Daiva Jonaitienė. Labai dėkojame Šiaulių rajono neįgaliųjų draugijos Kuršėnų sporto klubo "Atgaiva" kolektyvui už gerą nuotaiką, smagias emocijas ir puikiai praleistą laiką kartu bei įteiktą rožę. Taip pat labai dėkojame visiems dalyvavusiems ir mažiesiems dalyviams, kurie nepabijojo sudalyvauti turnyruose ir nugalėti. Akimirkos iš Turiningo šeimos laisvalaikio.

2017-06-02  

Renginys ,,Pasijuokime kartu"

Bendruomeniniuose šeimos namuose paminėta Tarptautinė vaikų gynimo diena. Šiai dienai skirtas renginys ,,Pasijuokime kartu" sukvietė didelį būrį tėvelių, vaikų ir senelių. Visi susirinkusieji išbandė virtualios realybės pramogas, bendravo, juokėsi ir smagiai leido vakarą. Gerą nuotaiką ir smagias emocijas, pajautė ne tik vaikai, jų tėveliai, bet ir senjorai.

2017-03-28  

Pradeda veikti Kuršėnų mieste įsteigti Bendruomeniniai šeimos namai

Vykdant projektą ,,Kompleksinių paslaugų teikimas Šiaulių rajone" ir siekiant Šiaulių rajone sumažinti į socialinės rizikos sąrašą įtrauktų šeimų, jose augančių vaikų skaičių Kuršėnų mieste įsteigti Bendruomeniniai šeimos namai . Taip bus sudarytos sąlygos Šiaulių rajone gyvenančioms šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau gyvenamosios vietos ir padėti įveikti iškilusius sunkumus ir krizes bei derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

Bendruomeniniuose šeimos namuose teikiamos šios paslaugos:
• Psichologo konsultacijos;
• Šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos;
• Mediacijos paslaugos;
• Vaikų priežiūros paslaugos;
• Pavežėjimo paslauga asmenims, dalyvaujantiems projekto veiklose.

Bendruomeniniai šeimos namai įsikūrė adresu: J. Basanavičiaus 11, Kuršėnai. Laukiame Jūsų atvykstant!


PLAČIAU
2016-12-30  

,,Kiekviena gyvenimo akimirka yra naujo pradžia… Kiekviena mūsų mintis kuria ateitį” (Louise L. Hay.) Šiandieninio žmogaus gyvenimas priklauso nuo pasirinkimų, minčių, elgesio ir jį supančios aplinkos. Tam, kad užsitikrintume gerovę, sėkmingai adaptuotumėmes aplinkoje labai svarbu kuo anksčiau pažinti save, atskleisti savo gebėjimus ir tobulinti socialinius įgūdžius.

Socialinės integracijos centras dalyvauja projekto,,Saugus uostas“ vykdyme, kurį finansuoja Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas. Šiame projekte didelis dėmesys skiriamas jauno žmogaus vertybių formavimui, socialinių įgūdžių vystymuisi ir tarpusavio bendradarbiavimo skatinimui. Siekiant šių tikslų Šiauliuose buvo suorganizuoti aktyvūs trijų dienų mokymai „Jaunimo socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymas įtvirtinant pozityvią saviraišką“. Mokymuose dalyvavo 16-20 metų jaunuoliai. Mokymų metu pasitelkiant edukacines priemones, savęs pažinimo testus buvo stiprinamas jaunuolių socialinis pasitikėjimas, ugdomos socialinės ir karjeros kompetencijos bei emocinių reakcijų valdymas, dėmesingumas.

PLAČIAU
2016-09-26  

Šiaulių mieste vyko Lietuvos apygardų probacijų tarnybų susitikimas, kurio metu buvo pristatyti vasaros laikotarpiu įgyvendinti projektai skirti nepilnamečių resocializacijai. Vykdomi projektai skatino jaunuolius įgyti pasitikėjimo savimi, palaikyti visuomeniškus santykius su aplinka ir pritaikyti savo profesinės veiklos gebėjimus gyvenimo sėkmei.

Renginyje dalyvavo Lietuvos Respublikos teisingumo ministras Juozas Bernatonis, Šiaulių miesto savivaldybės meras Artūras Visockas, Šiaulių rajono savivaldybės meras Antanas Bezaras ir socialiniai partneriai, kurie vykdė jaunuolių resocializacijos projektus.

2015-06-16  

Socialinės integracijos centro atstovė Aurelija Leišienė dalyvavo socialinių partnerių susitikime Šiaulių teritorinėje darbo biržoje. Aptarti jaunimo nedarbo aspektai.
Už bendradarbiavimą ir pagalbą informuojant mokymų dalyvius įgyvendinamo projekto „Trečiųjų šalių piliečių savęs įtvirtinimas įvairiakultūrinėje Lietuvos visuomenėje“ metu įteiktos padėkos Šiaulių skyriaus vedėjai Irenai Vaikutienei ir Karolinai Kleinotaitei Gorodničenko.  PLAČIAU
2015-02-23  

Įgyvendintas projektas „Trečiųjų šalių piliečių savęs įtvirtinimas įvairiakultūrinėje Lietuvos visuomenėje“ Nr. D4-83/EIF/2013/7/07/IP/1/TBN/2014/1. Projektas įgyvendintas sėkmingai ir pasiektas 17 proc. didesnis rodiklis nei buvo planuota projekto pradžiose. Organizuoti lietuvių kalbos mokymai buvo plačios apimties, ilgos trukmės, kas leido optimaliai paskirstyti laiką ir maksimaliai skatinti dalyvius panaudoti savo galimybes, siekiant kuo gilesnio kalbos išmokimo. Mokymų trukmė – 190 val.
Lygiagrečiai lietuvių kalbos mokymams vesti mokymai „Pilietiškumas ir trečiųjų šalių piliečiai Lietuvoje: suderinamo veiksniai“. Mokymų trukmė – 48 val. Pilietiškumo mokymai suteikė žinių apie įvairiapusiškas prisitaikymo galimybes: kultūriniu, darbiniu, teisiniu aspektais. Tuo pačiu tai ne tik informacijos suteikimas, bet ir kalbinių įgūdžių, žodyno plėtojimas.
Papildomai organizuota veikla - Ekskursija į Rumšiškių Lietuvos liaudies buities muziejų mokymų dalyviams. 8 val. trukmės.
Mokymuose dalyvavusi tikslinė grupė - Teisėtai Lietuvos Respublikoje gyvenantys trečiųjų šalių piliečiai - 70 asm.2015-02-23  
Sankt-Petersburg- su nepaprasta meile savo miestui ir kitokiu požiūriu, nei turistiniuose bukletuose. Taip gimtąjį miestą pristato vienas iš projekto ,,Trečiųjų šalių piliečių savęs įtvirtinimas įvairiakultūrinėje Lietuvos visuomenėje" (Nr. D4-83/EIF/2013/7/07/IP/1/TBN/2014/1) dalyvių Nikolay Zaytsev.
Dėkojame Nikolay už tokią šaunią iniciatyvą.

PLAČIAU2015-02-05  
Džiaugiames, kad apie mūsų vykdomus projektus rašo spauda. Projektas „Jaunimo karjeros iniciatyvų integralus vystymas(is). Atrask savyje save“ NR. VP1-2.2-ŠMM-10-V-04-004.

PLAČIAU


2015-01-27  
Projekto „Trečiųjų šalių piliečių savęs įtvirtinimas įvairiakultūrinėje Lietuvos visuomenėje“ organizuojami mokymai dalyvavusiems buvo naudingi, nes galėjo susipažinti su Lietuvos kultūra, pramokti lietuvių kalbos.


PLAČIAU


 

2015-01-25 d.
Palaikykime į Lietuvą atvykusius iniciatyvius asmenis ne iš ES! Prisijunkime prie naujai kuriamos šokių grupės ,,Flamenko" šokiams, kuriuos veda ukrainietė Irina Torskaja.  

PLAČIAU


 

2015-01-22 d.
Projekto „Trečiųjų šalių piliečių savęs įtvirtinimas įvairiakultūrinėje Lietuvos visuomenėje“ organizuojami lietuvių kalbos kursai, skirti tobulinti kalbą čia gyvenantiems ir Lietuvos pilietybę turintiems atvykeliams iš užsienio.  

PLAČIAU


 

2014-10-01 d.
Socialinės integracijos centras dalyvavo projektų vykdytojams skirtame renginyje „Vykdytojas-vykdytojui“. Renginyje dalyvavo 77 projektų vykdytojai iš 50 įvairių institucijų. Pirmoje dienos pusėje dalyviai buvo pasiskirstę pagal temas į 4 diskusijų grupes „Kultūros puoselėjimas“, „Patrauklus mokymasis“, „Jaunimo užimtumas“ bei „Moksliniai tyrimai“, kuriose diskutavo ir pasakojo, kas netikėtai gero, džiugaus, naudingo nutiko rengiant ir (ar) įgyvendinant projektą. Socialinės integracijos centras pristatė projektą „Jaunimo karjeros iniciatyvų integralus vystymas (is). Atrask savyje save".(NR. VP1-2.2-ŠMM-10-V-04-004)  

 
PLAČIAU


 

2014-09-25 d.
Šiaulių teritorinėje darbo biržoje įvyko socialinių partnerių susitikimas, kurio metu aptarti klausimai: darbo rinka ir jauni bedarbiai, jų lūkesčiai. Apžvelgtos įgyvendinamos jaunimo garantijų iniciatyvos ir kokie pasiekti rezultatai. Ne mažiau svarbūs bedarbių integracijos į darbo rinką rezultatai, taikant finansinę paramą darbdaviams bei kokie darbuotojų poreikiai. Susitikimo metu buvo pristatytas ir projektas „Trečiųjų šalių piliečių savęs įtvirtinimas įvairiakultūrinėje Lietuvos visuomenėje“ bei lietuvių kalbos mokėjimo svarba jaunam atvykusiam žmogui ieškant darbo.  

PLAČIAU


 

2014-09-24 d.
Šiauliuose Socialinės integracijos centre prasidėjo lietuvių kalbos mokymai trečiųjų šalių piliečiams. Mokymuose dalyvauja atvykusieji iš Armėnijos, Azerbaidžiano, Peru, Rusijos. Mokymai organizuojami įgyvendinant projektą „Trečiųjų šalių piliečių savęs įtvirtinimas įvairiakultūrinėje Lietuvos visuomenėje“, pagal Europos fondo trečiųjų šalių piliečiams 2013 metinę programą.  

PLAČIAU


 

2014-09-22 d.
Viešojoje įstaigoje Tautinių bendrijų namuose startavo mokymai „Pilietiškumas ir trečiųjų šalių piliečiai Lietuvoje: suderinamumo veiksniai“ su poteme „Lietuvos Darbo rinka ir trečiųjų šalių piliečiai“. Projekto „Trečiųjų šalių piliečių savęs įtvirtinimas įvairiakultūrinėje Lietuvos visuomenėje“ Pilietiškumo mokymų paslaugos teikėjas Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra.  


 

2014-08-05 d.
Projekto "Trečiųjų šalių piliečių savęs įtvirtinimas įvairiakultūrinėje Lietuvos visuomenėje“ pradėtos veiklos pareiškėjo Viešojoje įstaigoje Tautinių bendrijų namuose. Atvykusius iš trečiųjų šalių Vilniuje moko lietuvių kalbos lektorė Aušra Pakalkienė.  

PLAČIAU


 

2014-05-30 d.
RENGINYS „Mes – šiauliečiai“, skirtas vasaros renginių sezono Parke atidarymui, Vaiko gynimo ir Tėvo dienoms paminėti. Kviečiame visus dalyvauti eisenoje nuo Višinskio aikštės iki Centrinio parko. Eisena pajudės iš Višinskio aikštės 16 val.
Dėl informacijos kreiptis tel. nr. +370 6 877 8878  

PLAČIAU