SIC


APIE MUS RAŠO


 

Socialinės integracijos centras - organizacija, įsteigta atstovauti nuteistųjų ir asmenų grįžusių iš laisvės atėmimo vietų interesus, bei siekti mažinti asmenų socialinę atskirtį visuomenėje, skatinti integracinius procesus, inicijuoti vietinį ir tarptautinį bendradarbiavimą, kurti nevyriausybinių organizacijų su vyriausybinėmis institucijomis bendradarbiavimo tinklą regioniniu, nacionaliniu bei europiniu lygmeniu.


 

Sėkmingam Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimui svarbus socialinis dialogas

2014 m. rugsėjo 25 d. Šiaulių teritorinėje darbo biržoje įvyko net du susitikimai su socialiniais partneriais, aptariant jaunimui teikiamų paslaugų bei taikomų priemonių rezultatus ir efektyvumą.
PLAČIAU


 

Projektas skatina atrasti savyje save

Socialinės integracijos centras (SIC) Šiauliuose jau metus vykdo Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą VP1-2.2-ŠMM-10-V-04 "Jaunimo karjeros iniciatyvų integralus vystymas(is). Atrask savyje save". Projektu siekiama paskatinti jaunus žmones siekti mokslo ir žinių, aktyviai ieškotis darbo.
PLAČIAU


 

Nuo idėjos iki verslo kūrimo

2013 m. lapkričio 7 d. Šiaulių teritorinės darbo biržos Radviliškio skyriuje įvyko informacinis renginys „Susikurk darbo vietą sau“, skirtas jaunimui, brandinančiam verslumo idėjas ir norinčiam jas įgyvendinti.
PLAČIAU


 

Kelmės jaunimo centras sulaukė svečių iš Šiaulių Socialinės integracijos centro

2013 m. lapkričio 6 d. Kelmės r. savivaldybės jaunimo centro darbuotojai sulaukė svečių iš Šiaulių Socialinės integracijos centro (toliau –SIC) bei Kelmės jaunimo, kuris šiuo metu niekur nedirba ir nesimoko.
PLAČIAU