SIC
INFORMACIJA APIE SIC VEIKLĄ


 

Socialinės integracijos centras (toliau vadinamas SIC) - organizacija, įsteigta atstovauti nuteistųjų ir asmenų grįžusių iš laisvės atėmimo vietų interesus, bei siekti mažinti asmenų socialinę atskirtį visuomenėje, skatinti integracinius procesus, inicijuoti vietinį ir tarptautinį bendradarbiavimą, kurti nevyriausybinių organizacijų su vyriausybinėmis institucijomis bendradarbiavimo tinklą regioniniu, nacionaliniu bei europiniu lygmeniu.


 

Socialinės Integracijos Centro veiklos tikslai:

  • Organizuoti ir vykdyti veiklą, susijusią su neteistųjų, grįžusių iš įkalinimo įstaigų, įvairiomis formomis atliekančių ir atlikusių teisingumo institucijų skirtą bausmę, žmogaus teisių, ekonominių ir socialinių interesų formulavimu ir viešinimu, atstovavimu bei gynimu.
  • Teigiamai įtakoti nuteistųjų ir grįžusių iš įkalinimo įstaigų integraciją į visuomenę.
  • Įvairiomis formomis skatinti Lietuvos gyventojų, valdžios institucijų, valdininkų darbdavių struktūrų visapusišką bendradarbiavimą mažinant nuteistųjų ir asmenų grįžusių iš laisvės atėmimo vietų, jų šeimos narių ir artimųjų diskriminaciją įvairiomis formomis ir pagrindais.


 

Socialinės Integracijos Centro veiklos sritys:

  • Visuomeninių organizacijų veikla
  • Socialinio darbo veikla
  • Socialinio darbo veikla susijusi su apgyvendinimu
  • Socialinio darbo veikla nesusijusi su apgyvendinimu
  • Labdaros organizacijų bei fondų, valstybinių, vietinių savitarpio organizacijų veikla
  • Suaugusiųjų ir kitas, niekur nepriskirtas švietimas


 

Socialinių paslaugų žemėlapis